PROTOKOLL FRÅN IEEE FÖRENINGSMÖTE NR 47

Tid: 2007-04-17
Plats: Göteborg, Svenska Mässan (Mötet avhölls i samband med E3-mässan)

Klicka nedan för att ladda hem...