PROTOKOLL FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE NR 50

Tid: 2008-09-04
Plats: Kockums AB, Karlskrona

Klicka nedan för att ladda hem...

Under länkarna nedan återfinns en historiebeskrivning av IEEE EMC som omfattar både bilder och video.

Länk till CD med bilder/texter/presentationer >>>
Länk till DVD med "Founders War Stories" >>>