Nyheter

EMC laboratoriet i Östersund inför flexibel ackreditering


EMC laboratoriet i Östersund har infört flexibel ackreditering mot ackrediteringsmyndigheten Swedac.

Detta möjliggör under vissa förutsättningar löpande uppdatering av vår ackrediterings omfattning i syfte att kunna erbjuda provning enligt de senaste standarderna.

Ackrediteradingens omfattning för laboratoriet inkluderar nu även transientprovning av fordons- och maskinkomponenter enligt ISO 7637-2 och ISO 16750-2.

Se nedan för en fullständig lista med ackrediteringens omfattning.

Ackrediteringens omfattning