Miljötålighet

Miljötåligheten är för de flesta produkter avgörande för förväntad livslängd och användbarhet. Saab har under årtionden arbetat aktivt med miljötålighet, alltifrån materialteknik, provning och tillförlitlighetsarbete till avancerade analysmetoder och beräkningar för att säkerställa produkternas tålighet under sin livslängd.

Idag har vi på Electronic Defence Systems en komplett miljötålighetsavdelning med omfattande provningsfaciliteter som vi erbjuder våra kunder. Vi hjälper också gärna till med rådgivning och allt från enklare analyser till avancerade CFD-, FEM- eller EM-beräkningar utifrån kundens behov.

Kontakta oss gärna:
tel 031-794 8788
e-mail: emc.environment.microwave@saabgroup.com