Ackrediteringar

Redan 1992 blev Support and Services, dåvarande Telub, ackrediterad mätplats (ackrediteringen utfördes av SWEDAC). Vi var den första ackrediterade EMC-mätplatsen i Sverige.

Electronic Defence Systems i Mölndal blev ackrediterad EMC-mätplats 2007.

Ackreditering av en mätplats är ett bevis för att mätningarna där utförs av kunnig och erfaren personal, och att det finns ett kvalitetssystem som omfattar bl a kalibrering och rapportering.
SWEDAC Ackreditering
Se respektiva ort för detaljerad information om ackrediteringar.