Ackrediteringar Östersund

Redan 1992 blev Support and Services, dåvarande Telub, ackrediterad mätplats (ackrediteringen utfördes av SWEDAC). Vi var den första ackrediterade EMC-mätplatsen i Sverige.

Ackreditering av en mätplats är ett bevis för att mätningarna där utförs av kunnig och erfaren personal, och att det finns ett kvalitetssystem som omfattar bl a kalibrering och rapportering.
SWEDAC Ackreditering
Vi kan utföra ackrediterade mätningar enligt bl.a. de normer och standarder som finns i nedanstående PDF dokument.

Ackrediteringar

För mer information kontakta:
Lennart Hamberg ( )
Tel: 063-15 63 97