Elektronikkylning

Elektronikkylning

Effektiv kylning av elektronik är en mycket viktig livslängdsfaktor och ofta avgörande för hur kompakt elektroniken kan integreras.

Vi utför konstruktionsstöd inom detta område och använder vid behov CFD-analys för att simulera komplicerade geometrier.