EMC-mäthall A

Galten i mätrum A
 

Tekniska data:

Typ:Halvdämpad
Innermått:12,3 m x 9,2 m, höjd 4,3 m
Golv:Klarar 65 tons fördelad belastning
Mätsträcka:Upp till 10 m
Vridbord:Diameter: 3 m
Maximal belastning: 5000 kg (3500 kg punktlast)
Intagsport:Höjd: 3,9 m
Bredd: 3,8 m
Kraft:400 V / 3 x 200 A
Ventilation:Forcerad ventilation med kapacitet att ventilera bort cirka
100 kW effekt
Avgasutsug:100 mm och 200 mm