EMC-mäthall B

Tekniska data:

Typ: Halvdämpad

Innermått:

8,4 m x 3,5 m, höjd 3,2 m
Mätsträcka: 1 eller 3 m
Vridbord: Diameter: 2,5 m
Maximal belastning: 1000 kg
Intagsport: Höjd: 2,4 m
Bredd: 1,4 m
Kraft: 400 V / 3 x 40 A
Ventilation: Forcerad ventilation
Avgasutsug: 100 mm