Accelererad provning och korrosion

För att kunna fastställa att en produkt klarar sin planerade livslängd kan man utsätta den för olika typer av accelererade prov.

På Electronic Defence Systems utför vi:

Accelererade korrosionsprov
Kombination av Saltdimma och korrosiva gaser SO2 och NO2 i hög fukt och temperaturför som på 5 veckor ger samma påverkan som 6-8 år i svår industriell eller havsnära miljö.

Kombiprovning i klimat och vibration
I en kombiprovare kan vi utsätta utrustning för både temperatur och vibration samtidigt. Detta ger snabbt utfall på svaga delar i en konstruktion.