Materialteknik

På Electronic Defence Systems kan vi utföra:

  • Rådgivning om materialval, både för elektronikbyggsätt och mekaniska byggsätt
  • Felanalys
  • Rådgivning om materialstandarder
  • Analys efter accelererade prov
  • Driftsprofiler för produkter i olika miljöer