Provning

Vi är rustade för att utföra mätningar enligt huvudparten av de militära och civila standarder som tillämpas inom försvar och industri.

Se även vår ackreditering

Vi har stor erfarenhet av de speciella och höga krav som ställs på olika fordon, såväl civila som militära. Vi utför även skärmningsmätningar på allt ifrån kabinett till containrar och stora skärmrum, både enligt RÖS-normer och andra skärmningsmätningsstandarder.