Antennmätning

AMPAI Arboga finns en av Europas modernaste anläggningar  för mätningar på antenner i full skala, anläggningen benämns AMPA (Antenn Mätplats Arboga). Mätningarna görs såväl på enskilda antenner som på antenner monterade på tex ett fordon eller master. Mätplatserna klarar alla frekvenser mellan 20 MHz och 18 GHz samt mätobjekt på upp till 90 ton.

Med lång erfarenhet i kombination med teoretisk kompetens är vi en unik resurs för problemlösning inom antenn- och vågutbredningsområdet. 

Vi kan: 

  • Specificera krav på antennsystem
  • Föreslå antennval och antennutformning
  • Hitta optimal antennplacering
  • Utreda inverkan på antennen från näraliggande strukturer
  • Analysera vågutbredning
  • Utreda och åtgärda telekonflikter
  • Felsöka och reparera
  • Mäta antenn- och vågutbredningsegenskap