Rådgivning

Vi erbjuder konstruktionsgranskning/-hjälp under utvecklingsarbetet eller i samband med provning, för att EMC-kraven skall kunna uppfyllas med ett minimum av omprovning, och bidrar på så vis till att sänka kostnaderna vid nyutveckling.

Genom konstruktionsgranskning redan i projekteringsstadiet kan vi optimera produkten ur EMC- och kostnadssynpunkt.