Telekonflikt

Telekonflikt

Många antennanslutna sändare och mottagare ska ofta samsas på en liten yta och inom ett litet frekvensområde. Detta kan leda till att vissa sändare oavsiktligt försämrar prestanda eller helt stör ut närliggande mottagare.

Arbetet inom telekonfliktanalys innebär att undersöka om det föreligger risk för telekonflikt mellan olika sändare och mottagare, samt ge förslag på hur telekonflikterna kan lösas.

Exempel på tjänster:

  • Beräkningar eller mätningar av kopplingen mellan olika antenner. Detta innebär en beräkning eller mätning av hur mycket utstrålad energi från en sändande antenn som når en mottagande antenn.
  • Analys av sändar- och mottagarsystem med avseende på telekonfliktrisker. Detta innebär en analys av hur ett system påverkas när en oönskad signal kommer in i mottagaren via dess antenn.
  • Förslag på lösningar vid telekonflikter. Exempel på en sådan lösning kan vara alternativa placeringar för de ingående antennerna.

Förslag på lösningar vid telekonflikter. Exempel på en sådan lösning kan vara:

  • Alternativa placeringar för de ingående antennerna
  • Införande av interferensundertryckande komponenter och system
  • Frekvensplanering och frekvensplaneringsmetoder för att undvika telekonflikter