Resurser Östersund

Support and Services främsta resurs är den mycket kompetenta och erfarna personalen. Våra EMC-ingenjörer har gedigna baskunskaper i elektronik och mekanik, men som specialister också stora teoretiska kunskaper inom EMC-området kombinerat med bred praktisk erfarenhet. Vi utgör sammantaget en kvalificerad expertis inom EMC-teknik. Därmed kan vi erbjuda våra kunder professionella och totalekonomiska lösningar för både små och stora uppdrag.
 

Skärmrum

Skärmrum är ett krav vid EMC-mätningar. Våra skärmrum erbjuder lämpliga mätsträckor och har god dämpning. Vi har två halvdämpade skärmrum och ett odämpat skärmrum, som även kan användas som modväxlad kammare (MVK).

Frifältsmätplats

Utomhus har vi byggt upp en frifälts-mätplats, en så kallad "Open Area Test Site". Den finns under tak och kan värmas upp. Frifältsmätplatsen används framförallt för emissionsmätningar enligt Europa-normer.

Mobil mätresurs

I vissa fall kan det vara omöjligt att använda ett skärmrum vid mätningar, t ex för riktigt stora objekt och installationer. Support and Services kan då besöka kunden med en specialutrustad lastbil, som möjliggör olika typer av mätningar direkt på plats.

 


 Information in english