Vår inriktning

Kompetens

Support and Services är pionjärer inom området i Sverige. Verksamheten uppkom under 70-talet till följd av att försvaret efterfrågade EMC-tjänster. Sedan dess har vi behandlat många olika konstruktioner och EMC-problem, både inom industrin och försvaret, vilket har gett oss en mycket rik erfarenhet. Vi vågar påstå att inom EMC-problemlösning är Support and Services en av de främsta kompetenserna i Sverige.

Flexibilitet

Support and Services kan erbjuda flexibla tjänster, antingen det gäller tid och plats för mätningar eller rådgivning. Arbetar vi i mätrummen och laboratoriet har vi mycket nära till verkstadsresurser och komponentförråd, så att vi snabbt kan modifiera mätobjektet vid behov. Ofta är det värdefullt att kunna prova olika vägar för att lösa ett EMC-problem på ett godtagbart sätt, både funktionsmässigt och ekonomiskt. Vår flexibilitet under mätarbetet är en stor fördel för dig som kund, eftersom vi genast kan ge förslag till hur produkten kan behöva ändras.

Samarbete

Support and Services vill fungera som en pålitlig samarbetspartner i elmiljöfrågor för de företag som anlitar oss. Genom ett långsiktigt åtagande kan vi bättre lära känna kundföretagets produkter och personal, vilket möjliggör snabbare lösningar på de EMC-problem som kan uppkomma när en produkt vidareutvecklas.

Säkerhet

Ofta sker kontroll av en produkts EMC-egenskaper redan när den är på utvecklingsstadiet. Detta ställer höga krav på integritet och säkerhet hos den som levererar EMC-mättjänster. Support and Services som företag har mångårig erfarenhet av bl a uppdrag åt försvaret. För hantering av sekretess- och säkerhetsfrågor har vi därför stor kunskap och väl fungerande rutiner.